Đến nội dung


Huy Quang 127

Đăng ký: 11-12-2014
Offline Đăng nhập: 17-02-2015 - 15:39
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Cho dẵy số a1, a2, a3, ... tìm Log2015(a2015) – Log2014(a2014)

21-01-2015 - 16:23

Mình quyết định đặt giải thưởng 200K  cho bạn nào có đúng lời giải bài toán này. Mong các bạn quan tâm.

Cancel


Trong chủ đề: Tìm Log2015(n2015) - Log2014(n2014)

21-01-2015 - 16:22

Mình quyết định đặt giải thưởng 200K  cho bạn nào có đúng lời giải bài toán này. Mong các bạn quan tâm.

Cancel


Trong chủ đề: Cho dẵy số a1, a2, a3, ... tìm Log2015(a2015) – Log2014(a2014)

25-12-2014 - 10:30

Mình khẳng định đề này hoàn toàn không có vấn đề. Đề mình lấy trên một tạp chí Toán học uy tín nước ngoài.

Vấn đề là chúng ta chưa tìm ra được lời giải.

Cám ơn bạn tohoproirac đã quan tâm.


Trong chủ đề: Cho dẵy số a1, a2, a3, ... tìm Log2015(a2015) – Log2014(a2014)

25-12-2014 - 08:41

Mình quyết định đặt giải thưởng 200K  cho bạn nào có đúng lời giải bài toán này. Mong các bạn quan tâm.


Trong chủ đề: Tìm Log2015(n2015) - Log2014(n2014)

25-12-2014 - 08:40

Mình quyết định đặt giải thưởng 200K  cho bạn nào có đúng lời giải bài toán này. Mong các bạn quan tâm.