Đến nội dung


Thu Huyen 21

Đăng ký: 23-12-2014
Offline Đăng nhập: 14-10-2018 - 18:20
*****

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Cho $a,b,c>0$ và $a+b+c=4 $ CMR: $(a+b)(b+c)...

17-05-2016 - 17:01

Bài này ở đây rồi bạn: http://diendantoanho...c3/#entry633530

Trong chủ đề: Xác định tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác DEF.

01-05-2016 - 22:38

Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác DEF là tâm đường tròn Euler của tam giác ABC

Trong chủ đề: Chứng minh: Q là trung điểm của NS.

25-04-2016 - 16:24

Từ H kẻ đường thẳng vuông góc với HI, cắt AB, AC lần lượt tại X, Y
Chứng minh được HX=HY (http://diendantoanho...hm-cắt-ab-ac-t/)

Mà $XY\parallel NS$
=> Q là trung điểm NS


Trong chủ đề: Cho x,y,z>0.Chứng minh rằng: $\sqrt[3]{(x+y)(y+z)(x+z)...

26-02-2016 - 20:33

Gợi ý đặt a+b+c=p

ab+bc+ac=q

abc=r

Bạn giải cụ thể ra được không


Trong chủ đề: Cho góc nhọn xOy và một điểm A ở trong góc đó.

21-01-2016 - 14:22

 

Cho góc nhọn xOy và một điểm A ở trong góc đó.  
  a) Tìm điểm B thuộc Ox, điểm C thuộc Oy sao cho chu vi tam giác ABC nhỏ nhất. 
  b) Áp dụng: Tìm giá trị nhỏ nhất của chu vi tam giác ABC nếu A nằm trên 
đường phân giác của góc xOy và cách O một khoảng b=12,3456cm.
Làm kĩ ý b, nha

a)Lấy M, N lần lượt là điểm đối xứng với A qua Ox và Oy

Ta có: $P(ABC)= AB+AC+BC= BM+BC+CN \geq MN$
Dấu bằng xảy ra khi M,B,C,N thẳng hàng
Vậy chu vi tam giác ABC nhỏ nhất khi B,C thuộc MN

 

b) Theo phần a, chu vi tam giác ABC nhỏ nhất khi B,C,M,N thẳng hàng
OA cắt MN tại H, dễ dàng chứng minh được $\widehat{AHN }=90^{o}$

$\Rightarrow \widehat{HNA }=\widehat{ AOy}=\frac{\widehat{xOy}}{2}$

$\Rightarrow MinP(ABC)= 2HN=2. AN.cos\widehat{ANH}=4b.cos\frac{\widehat{xOy }}{2} (b=12,3456cm.)$