Đến nội dung


Thu Huyen 21

Đăng ký: 23-12-2014
Offline Đăng nhập: 14-10-2018 - 18:20
*****

Chủ đề của tôi gửi

Chứng minh rằng $2-\sqrt{2} <DE<1$

01-06-2016 - 22:12

 Cho đường tròn (O) bán kính R = 1 và một điểm A sao cho $OA=\sqrt{2}R$. Vẽ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (O) (B, C là các tiếp điểm). Một góc xOy có số đo bằng 450 có cạnh Ox cắt đoạn thẳng AB tại D và cạnh Oy cắt đoạn thẳng AC tại E. Chứng minh rằng $2-\sqrt{2}<DE<1$


Chứng minh rằng: $\sum xy(x+y)\sqrt{(x+z)(y+z)}\geq 4xyz(...

02-05-2016 - 11:50

Cho x, y, z > 0. Chứng minh rằng:

$\sum xy(x+y)\sqrt{(x+z)(y+z)}\geq 4xyz(x+y+z)$


Cho $\frac{1}{1+a}+\frac{2}{1+b}...

07-04-2016 - 16:33

Cho $\frac{1}{1+a}+\frac{2}{1+b}=1$. Tìm max $a^{2}b^{3}$


Cho x,y,z>0.Chứng minh rằng: $\sqrt[3]{(x+y)(y+z)(x+z)}\ge...

26-02-2016 - 20:29

Cho x,y,z>0.Chứng minh rằng:

$\sqrt[3]{(x+y)(y+z)(x+z)}\geq \frac{2}{\sqrt{3}}\sqrt{xy+yz+xz}$


$a^{3}+b^{3}+c^{3}+3abc\geq a^{2}(b+c...

29-08-2015 - 20:18

Cho a,b,c>0. Chứng minh rằng: $a^{3}+b^{3}+c^{3}+3abc\geq a^{2}(b+c)+b^{2}(c+a)+c^{2}(a+b)$