Đến nội dung


vda2000

Đăng ký: 09-01-2015
Offline Đăng nhập: 06-10-2018 - 10:11
****-

Giới thiệu

$\boxed{\textrm{Vương Đình Ân}}$


Thống kê


 • Nhóm: Thành viên
 • Bài viết: 301
 • Lượt xem: 5963
 • Danh hiệu: Sĩ quan
 • Tuổi: 21 tuổi
 • Ngày sinh: Tháng mười 11, 2000
 • Giới tính
  Nam Nam
 • Đến từ
  $\boxed{\textrm{Bac Giang gifted High School}}$
 • Sở thích
  $\boxed{\boxed{\rightarrow\bigstar\epsilon\delta\mu\bigstar\leftarrow}}$

Thông tin liên lạc


593 Xuất sắc

Công cụ người dùng

Lần ghé thăm cuối