Đến nội dung


manata36

Đăng ký: 16-02-2015
Offline Đăng nhập: 17-05-2015 - 21:03
**---

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Cho tam giác ABC... Chứng minh rằng $\frac{AB}{...

01-05-2015 - 08:06

Mọi người làm thêm bài nữa nhé

Bài 5: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Gọi K,Q theo thứ tự là trung điểm của BH,AH. CMR:

a) $\Delta$ABK đồng dạng với $\Delta$CAQ

b) AK vuông góc với CQ


Trong chủ đề: Cho tam giác ABC... Chứng minh rằng $\frac{AB}{...

30-04-2015 - 17:26

qua E kẻ d1//d ,qua F d2//d xong xét các cặp tỷ lệ là OK

bạn nên vẽ hình rồi giải thì hơn


Trong chủ đề: Cho tam giác ABC... Chứng minh rằng $\frac{AB}{...

30-04-2015 - 16:48

2.a)Dễ dàng chứng minh $\Delta AED\sim \Delta KEB(g.g)\Rightarrow \frac{AE}{EK}=\frac{ED}{EB} (*)$

Lại có $\Delta AEB\sim \Delta GED(g.g)\Rightarrow \frac{ED}{EB}=\frac{EG}{EA}(**)$

Từ $(*)(**)$ $\Rightarrow \frac{AE}{EK}=\frac{EG}{AE}\Rightarrow AE^{2}=EK.EG$

bạn post hình để mình xem nha


Trong chủ đề: Cho tam giác ABC... Chứng minh rằng $\frac{AB}{...

30-04-2015 - 16:46

2.a)Dễ dàng chứng minh $\Delta AED\sim \Delta KEB(g.g)\Rightarrow \frac{AE}{EK}=\frac{ED}{EB} (*)$

Lại có $\Delta AEB\sim \Delta GED(g.g)\Rightarrow \frac{ED}{EB}=\frac{EG}{EA}(**)$

Từ $(*)(**)$ $\Rightarrow \frac{AE}{EK}=\frac{EG}{AE}\Rightarrow AE^{2}=EK.EG$

bạn viết phân số và kí hiệu tam giác kiểu gì báy cho mình với :lol:


Trong chủ đề: Cho tam giác ABC... Chứng minh rằng $\frac{AB}{...

30-04-2015 - 16:45

mình post thêm nè

Bài 3:Cho tam giác ABC, gọi a,b,c lần lượt là độ dài các cạnh tương ứng và x,y,z lần lượt là độ dài các đường phân giác tương ứng với các cạnh đối diện với 3 cạnh đó. CMR:

a) x< 2bc/b+c

b) 1/x+1/y+1/z > 1/a+1/b+1/c

Bài 4: Cho tam giác ABC và 1 điểm M tuỳ ý nằm trong tam giác. AM,BM,CM lần lượt cắt các cạnh BC,AC,AB tại E,F,K. CMR:

AM/AE+BM/BF+CM/CK=2