Đến nội dung


manata36

Đăng ký: 16-02-2015
Offline Đăng nhập: 17-05-2015 - 21:03
**---

#548393 Tìm 4 số có 5 chữ số khác nhau đều có tổng các chữ số bằng 10 ...

Gửi bởi manata36 trong 20-03-2015 - 17:22

Tìm 4 số có 5 chữ số khác nhau đều có tổng các chữ số bằng 10 và khi cộng các số đó theo thứ tự ngược lại sẽ được 55555
#546588 Đề thi chọn HSG Toán 9 huyện Tỉnh Gia - Thanh Hóa năm 2013-2014

Gửi bởi manata36 trong 11-03-2015 - 20:05

Bài 3: Giải phương trình và hệ phương trình sau:

a) $x^{3}+\frac{x^{3}}{(x-1)^{3}}+\frac{3x^{2}}{x-1}-2=0$ 

b) $\left\{\begin{matrix} \sqrt{2x+3}+\sqrt{4-y}=4 (1)& \\ \sqrt{2y+3}+\sqrt{4-x}=4(2) & \end{matrix}\right.

b) ĐKXĐ: $\frac{-3}{2}\leq x,y\leq 4$

Lấy (1)-(2) ta có: $\sqrt{2x+3}-\sqrt{2y+3}-(\sqrt{4-x}-\sqrt{4-y})=0$

$\Leftrightarrow (x-y)(\frac{2}{\sqrt{2x+3}+\sqrt{2y+3}}+\frac{1}{\sqrt{4-x}+\sqrt{4-y}})=0$

$\Leftrightarrow x=y$

Sau đó thế vào (1) ta tìm được x, y