Đến nội dung


Chú ý

Hệ thống gửi email của diễn đàn đang gặp vấn đề với một số tài khoản Gmail do chính sách bảo mật tăng cường của Google. Nếu bạn không nhận được email từ diễn đàn, xin hãy tạm thời dùng một địa chỉ email khác ngoài Gmail (trước hết bạn nên kiểm tra thùng rác hoặc thư mục spam của hộp thư, hoặc dùng chức năng tìm kiếm trong hộp thư với từ khoá "diendantoanhoc.org" để chắc chắn là email không nhận được).

BQT đang cố gắng khắc phục, mong các bạn thông cảm.


sinh vien

Đăng ký: 18-04-2015
Offline Đăng nhập: 02-04-2019 - 21:50
-----

#720321 Bổ đề Lindström- Gessel - Viennot

Gửi bởi sinh vien trong 18-02-2019 - 21:44

File gửi kèm  Bổ đề Lindström- Gessel - Viennot.pdf   299.1K   69 Số lần tải
#719620 Hình học hữu hạn

Gửi bởi sinh vien trong 20-01-2019 - 07:07

File gửi kèm  Hình học hữu hạn.pdf   514.59K   63 Số lần tải
#719619 Ứng dụng lý thuyết hàm phức trong các bài toán đại số tuyến tính

Gửi bởi sinh vien trong 20-01-2019 - 06:51

File gửi kèm  Lý thuyết chuỗi Laurent.pdf   372.25K   106 Số lần tải
#719618 Định lý de Bruijn-Erdos

Gửi bởi sinh vien trong 20-01-2019 - 06:43

File gửi kèm  Định lý de Bruijn -Erdos.pdf   226.42K   108 Số lần tải
#719616 Bài toán xác định hàm ngược - Công thức nghịch đảo Lagrange

Gửi bởi sinh vien trong 19-01-2019 - 23:43

File gửi kèm  Bài toán xác định hàm ngược - Công thức nghịch đảo Lagrange.pdf   376.25K   95 Số lần tải
#719614 Bài toán Frobenius

Gửi bởi sinh vien trong 19-01-2019 - 23:37

File gửi kèm  Phân tích tổng quát cho bài toán Frobenius.pdf   378.56K   72 Số lần tải

File gửi kèm
#719613 Partial SDR

Gửi bởi sinh vien trong 19-01-2019 - 23:31

File gửi kèm  Partial SDR.pdf   217.33K   57 Số lần tải
#719611 Ứng dụng lý thuyết hàm phức trong các bài toán đại số tuyến tính

Gửi bởi sinh vien trong 19-01-2019 - 23:22

File gửi kèm  Lý thuyết chuỗi lũy thừa.pdf   516.67K   82 Số lần tải

File gửi kèm  Lý thuyết thặng dư.pdf   239.19K   180 Số lần tải

 
#719610 Ứng dụng lý thuyết hàm phức trong các bài toán đại số tuyến tính

Gửi bởi sinh vien trong 19-01-2019 - 23:18

File gửi kèm  Ứng dụng lý thuyết hàm phức trong các bài toán đại số tuyến tính.pdf   763.17K   84 Số lần tải
#708279 Bài toán chéo hóa

Gửi bởi sinh vien trong 13-05-2018 - 20:08

File gửi kèm  Bài toán chéo hóa.pdf   464.85K   337 Số lần tải

File gửi kèm  Điều kiện cần và đủ để tam giác hóa một tự đồng cấu.pdf   217.8K   242 Số lần tải
#707950 Định lý Cayley - Hamilton

Gửi bởi sinh vien trong 09-05-2018 - 09:08

File gửi kèm  Định lý Cayley - Hamilton.pdf   197.43K   877 Số lần tải
#701371 Bổ đề Sauer - Shelah

Gửi bởi sinh vien trong 08-02-2018 - 18:26

File gửi kèm  Bổ đề Sauer - Shelah.pdf   322.25K   75 Số lần tải
#701262 Định lý Perron - Frobenius

Gửi bởi sinh vien trong 06-02-2018 - 11:46

File gửi kèm  Định lý Perron - Frobenius.pdf   305.24K   627 Số lần tải
#701261 Định lý Erdos - Ko- Rado

Gửi bởi sinh vien trong 06-02-2018 - 11:40

File gửi kèm  Định lý Erdos - Ko -Rado.pdf   193.91K   618 Số lần tải
#701260 Các vấn đề về đại số tổ hợp

Gửi bởi sinh vien trong 06-02-2018 - 11:37

File gửi kèm  Số Stirling.pdf   241.64K   81 Số lần tải

File gửi kèm  Tích tensor – Nghịch đảo Mobius.pdf   426.91K   139 Số lần tải