Đến nội dung


an1712

Đăng ký: 18-04-2015
Offline Đăng nhập: 16-05-2021 - 17:22
****-

Lời nhắn

Hình ảnh

an1712

bài nào vậy e
26-07-2015 - 23:09
Hình ảnh

KnightA0an1712

anh ơi cho em hỏi tại sao f(2)=f(1)^2-1 thì f(x) có dạng ax+b ạ?
26-07-2015 - 09:35
Hình ảnh

dangkhuongan1712

mời bạn thử giải thử bài 138(rất hay)
22-06-2015 - 16:00