Đến nội dung


NhatTruong2405

Đăng ký: 30-04-2015
Offline Đăng nhập: Riêng tư
****-

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: \begin{cases} 3x^{2}+y^{2} = 5 +2xy +2...

08-06-2021 - 13:58

Bởi :) sáng mới thấy nè, đề của chuyên toán PBC Nghệ An.

Chuyển hết về vế trái ở cả hai PT rồi $2(1)-(2)=(2x-y)^2-(2x-y)=0$.

Nên suy ra chỉ cần giải $y=2x$ hoặc $y=2x-1$.

Quá đỉnh  :ohmy:


Trong chủ đề: \begin{cases} 3x^{2}+y^{2} = 5 +2xy +2...

07-06-2021 - 19:12

Lời giải. 

Lấy phương trình (1) trừ phương trình (2), ta được: $x^2=2xy-5+y\Rightarrow y=\frac{x^2+5}{2x+1}$

Thay $y=\frac{x^2+5}{2x+1}$ vào phương trình (2), ta được: $2x^2+\frac{(x^2+5)^2}{(2x+1)^2}=10+2x-\frac{3(x^2+5)}{2x+1}\Leftrightarrow 3(x-1)(3x+5)(x^2+2)=0$

Lưu ý

Cảm ơn bạn nhiều ah  :lol: