Đến nội dung


ngocsangnam15

Đăng ký: 01-08-2015
Offline Đăng nhập: 18-02-2016 - 21:58
*****

#584132 Topic về các bài toán lớp 6

Gửi bởi ngocsangnam15 trong 22-08-2015 - 22:20

Bài này đại dễ nè:

Tìm x biết:
$\left | x+\frac{1}2{} \right |$+$\left | x+\frac{1}{3} \right |$+$\left | x+\frac{1}{6} \right |$=4x

 
#584090 Topic về các bài toán lớp 6

Gửi bởi ngocsangnam15 trong 22-08-2015 - 20:58

Bài mới nhé:

Bài 1:Tìm x biết:

a)$\frac{7}{(x+3)(x+10)}$+$\frac{11}{(x+10)(x+21)}$+$\frac{13}{(x+21)(x+34)}$=$\frac{x}{(x+3)(x+34)}$

b)$\frac{3}{(x-4)(x-7)}$+$\frac{6}{(x-7)(x-13)}$+$\frac{15}{(x-13)(x-28)}$-$\frac{1}{x-28}$=$\frac{-5}{2}$
#583939 Topic về các bài toán lớp 6

Gửi bởi ngocsangnam15 trong 22-08-2015 - 11:17

Ta có:

abc + ab + a = 874
 100a + 10b + c + 10a + b + a = 874
111a + 11b + c = 874 ( 1 )
Từ ( 1 )$\Rightarrow$ 6 < a < 8 (Vì 11b +c $\leq$ 108)
Vậy a = 7
Thay a = 7 vào ( 1 ) ta được:
11b + c = 874 – 777 = 97 ( 2 )
Từ ( 2 ) suy ra 7 < b < 9
Vậy b = 8
Thay b = 8 vào ( 2 ) ta được:
88 + c = 97
$\Rightarrow$c =  9
Vậy a = 7, b = 8, c = 9

Nguồn: diễn đàn học mãi(mình có bổ sung thêm vài ý)
#583695 Topic về các bài toán lớp 6

Gửi bởi ngocsangnam15 trong 21-08-2015 - 19:40

Bài 1 :

a) A=$54^{4}$ và B=$21^{12}$

Ta có : A=$54^{4} = 6^4 . 9^4$

           B=$21^{12} = 21^6 . 21^6$

Xong rồi so sánh hệ số với lũy thừa của từng thừa số là ra A < B

b) A=$333^{444}$ và B=$3333^{4444}$

Ta có : $333 < 3333, 444 < 4444$

$\Rightarrow 333^444 < 3333^4444$

$\Rightarrow A < B$

Bài 2 :

A=x(x-2)

a) Để $A \geq 0$

$\Rightarrow \begin{bmatrix} \left\{\begin{matrix} x \geq 0 & \\ x - 2 \geq 0 & \end{matrix}\right. & \\ \left\{\begin{matrix} x \leq 0 & \\ x - 2 \leq 0 & \end{matrix}\right. & \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x \geq 2& \\ x \leq 0 & \end{bmatrix}$

Để $A < 0$

$\Rightarrow \begin{bmatrix} \left\{\begin{matrix} x < 0 & \\ x - 2 > 0 & \end{matrix}\right. & \\ \left\{\begin{matrix} x > 0 & \\ x - 2 < 0 & \end{matrix}\right. & \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} \left\{\begin{matrix} x < 0 & \\ x > 2 & \end{matrix}\right. & \\ \left\{\begin{matrix} x > 0 & \\ x < 2 & \end{matrix}\right. & \end{bmatrix} \Rightarrow 0 < x < 2$

b) , d) Tương tự.

Bài 1: câu a,b ai làm như thế đâu,bí lắm ms làm như vậy thui bạn~ :lol:
#583682 Topic về các bài toán lớp 6

Gửi bởi ngocsangnam15 trong 21-08-2015 - 18:43

Bài nữa nhé:

Bài 1: So sánh hai số A và B biết rằng:

a) A=$54^{4}$ và B=$21^{12}$

b) A=$333^{444}$ và B=$3333^{4444}$

c) A=$(-6)^{399}$ và  B=$(-2)^{665}$

d) A=$2^{2004}$ và B=$5^{891}$

e) A=$(20^{2004}+11^{2004})^{2005}$ và B=$(20^{2005}+11^{2005})^{2004}$

Bài 2:

a) Biết A=x(x-2). Tìm x để A$\geq$0; A<0

b) Biết B=$\frac{x+2}{3-x}$.Tìm x để B>0;B$\leq$0

c) Biết C=(x-1)(x+2)(3-x).Tìm x sao cho C<0

d) Biết D=($x^{2}$-2)(16-$x^{2}$).Tìm x sao cho D$\geq$0
#583527 Tuyển tập links đề thi HSG THCS

Gửi bởi ngocsangnam15 trong 21-08-2015 - 09:33

Em đóng góp vài links: ( của lớp 7)

http://vndoc.com/30-...-lop-7/download

http://123doc.org/do...-toan-lop-7.htm
#583517 Topic về các bài toán lớp 6

Gửi bởi ngocsangnam15 trong 21-08-2015 - 09:06

Bài ms nè : ( dễ )

Chứng minh một số có tổng các chữ số là 2006 không phải là số chính phương.
#583461 Topic về các bài toán lớp 6

Gửi bởi ngocsangnam15 trong 20-08-2015 - 22:12

a) $2^a + 124 = 5^b$ (lời giải từ olm.vn)

Ta có : $5^b$ có tận cùng là 5.

$\Rightarrow 2^a + 124$ có tận cùng là 5

$\Rightarrow 2^a$ có tận cùng là 1

mà $2^a$ là số chẵn với $a \neq 0$

$\Rightarrow a = 0$

$\Rightarrow 2^a + 124 = 125$

$\Rightarrow 5^b = 125$
$\Rightarrow b = 3$

Vậy a = 0, b = 3.

b) Hình như đề sai.

c) $10^a + 168 = b^2$

$\Rightarrow 10^a + 168$ là 1 số chính phương

mà $10^a$ có tận cùng là 0 với mọi a $\in \mathbb{N}$

$\Rightarrow 10^a + 168$ có tận cùng là 8 (vô lý vì số CP không thể có tận cùng là 8)

$\Rightarrow a \in \varnothing, b \in \varnothing$

Câu b đúng đề mà bạn
#583193 Topic về các bài toán lớp 6

Gửi bởi ngocsangnam15 trong 19-08-2015 - 20:31

Tôi có bài mới dễ nè:

Tìm a,b$\in$N sao cho:

a)$2^{n}$+124=$5^{b}$

b)$3^{n}$+9b=183

c)$10^{a}$+168=$b^{2}$
#583007 Select the best of the answer given for the following question

Gửi bởi ngocsangnam15 trong 19-08-2015 - 09:13

Câu B
#582905 Số chữ số vừa gấp 2 lần số trang. Hỏi cuốn sách này có bao nhiêu trang?

Gửi bởi ngocsangnam15 trong 18-08-2015 - 19:44

Bạn tham khảo ở đây nhé:

https://vozforums.co...=3363745&page=5
#582902 Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà tích các chữ số của nó nhỏ hơn 3?

Gửi bởi ngocsangnam15 trong 18-08-2015 - 19:35

Có tất cả các số có 2 chữ số mà tích các chữ số của nó nhỏ hơn 3 là :

10,20,30,40,50,60,70,80,90,11,12,21
#578586 Diện tích mỗi phần là số nguyên

Gửi bởi ngocsangnam15 trong 04-08-2015 - 20:56

Gọi $a,b,c$ là độ dài 3 cạnh của tam giác vuông $ABC$ , $c$ là cạnh huyền. 

 

Ta có : $a^{2}+b^{2}=c^{2};a,b,c\epsilon N^{*}$

Diện tích tam giác $ABC$ là $S=\frac{ab}{2}$

Trước hết ta chứng minh $ab$ chia hết cho $12$

$\blacksquare$ Chứng minh $ab\vdots 3$

Nếu cả $a$ và $b$ đồng thời không chia hết cho $3$ thì $a^{2}+b^{2}$ chia $3$ dư $2$

$\Rightarrow$ Số chính phương $c^{2}$ chia $3$ dư $2$ ( vô lý)

$\blacksquare$ Chứng minh $ab\vdots 4$

+ Nếu $a,b$ chẵn thì $ab$ chia hết cho $4$

+ Nếu trong hai số $a,b$ có số lẻ, giả sử $a$ lẻ

Suy ra $c$ lẻ. Vì nếu $c$ chắn thì $c^{2}\vdots 4$, trong lúc $a^{2}+b^{2}$ không chia hết cho $4$

Đặt $\left\{\begin{matrix} a=2k+1 \\ c=2h+1 \end{matrix}\right.$ ($k,h\epsilon N$)

Ta có :

$b^{2}=(2h+1)^{2}-(2k+1)^{2}=4(h-k)(h+k+1)=4(h-k)(h-k+1)+8k(k-h)\vdots 8$

Suy ra $b\vdots 4$

Nếu ta chia cạnh $AB$ thành $6$ phần bằng nhau , nối các điểm chia với $C$ thì tam giác $ABC$ được chia thành $6$ tam giác có diện tích bằng $\frac{ab}{12}$ là một số n

 

Nguồn: diendantoanhoc

Bạn có thể xem thêm tại đây:

http://diendantoanho...ên-x2-4xy5y216/