Đến nội dung


MUtrongtimtoi

Đăng ký: 01-08-2015
Offline Đăng nhập: 17-03-2016 - 23:47
***--

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Tìm $x$ để $A=x^3+x^2+x+1$ là số chính phương

30-08-2015 - 09:23

mình nghĩ dùng như vậy sao đc  ví dụ như 4.9=36=6^2 nhưng 4 và 9 không bằng 6


Trong chủ đề: Chia hết và những vấn đề liên quan

02-08-2015 - 06:56

Các bạn ơi có những phương pháp nào để chứng minh chia hết?