Đến nội dung

supermember

supermember

Đăng ký: 01-09-2006
Offline Đăng nhập: 21-02-2024 - 21:46
****-

$\left\{\begin{matrix} a^{2}_2 +1 = (a_1 +1)(a_3 +1) & \...

26-08-2023 - 08:49

Giải hệ phương trình nghiệm nguyên dương:

 

$\left\{\begin{matrix} a^{2}_2 +1 = (a_1 +1)(a_3 +1) & \\ a^{2}_3 +1 = (a_2 +1)(a_4 +1) & \\ a^{2}_4 +1 = (a_3 +1)(a_5 +1) & \end{matrix}\right.$


Tính giá trị của $ (a+2)(b-10)(c+2)$

05-05-2023 - 18:43

Bài Này Không Hề Mới, Nếu Bạn Nào Đã Biết Lời Giải Thì Có Thể Nhường cho những bạn chưa làm qua được thử sức.

 

Bài Toán:

 

Cho $ x = a+b -c; \ y = a+c - b; \ z = b+c -a$ trong đó $ a ; b ; c $ là những số nguyên tố.

 

Biết rằng: $ x^2 = y $ và $ \sqrt{z} - \sqrt{y}$ là bình phương của một số nguyên tố.

 

Tính giá trị của $ (a+2)(b-10)(c+2)$


Tìm Tất cả các cặp số nguyên tố $(p;q)$ : $ \frac{pq}...

02-05-2023 - 10:30

Bài Toán:

 

Tìm Tất cả các cặp số nguyên tố $(p;q)$ thỏa mãn điều kiện:

 

Tồn tại số tự nhiên $m$ để : $ \frac{pq}{p+q} = \frac{m^2 +1}{m+1}$ 


Xác suất để $2$ số được chọn có tích chia hết cho $6$

24-04-2023 - 21:17

Bài Toán:

 

Chọn ngẫu nhiên $2$ số phân biệt từ các số $1; \ 2 ; \ 3; \cdots ; 20$

 

Hãy tính xác suất để tích $2$ số được chọn là số chia hết cho $6$


Tính Chất của ước số lẻ của số dạng $5x^2 +1$

11-03-2023 - 10:28

Bài Toán:

 

Chứng minh rằng mọi ước số nguyên dương lẻ của số dạng $5x^2 +1$ đều có chữ số hàng chục là số chẵn.

 

Trong đó $x$ là số nguyên.