Đến nội dung


kaiyuanxi

Đăng ký: 23-09-2015
Offline Đăng nhập: 30-07-2017 - 16:47
**---

#611623 tìm người nói thật

Gửi bởi kaiyuanxi trong 29-01-2016 - 12:47

1. Có 1 người lữ khách đi lạc vào khu rừng có 2 bộ lạc: một bộ lạc toàn những người nói thật và bộ lạc còn lại chỉ toàn những người nói dối. Lữ khách hỏi người thổ dân cao: " Anh luôn nói thật à?". Người thổ dân cao trả lời bằng tiếng địa phương: "Tarabara". Người thổ dân thấp hắn biết Tiếng Anh giải thích với lữ khách rằng: "Hắn ta bảo là đúng, nhưng hắn ta là người nói dối kinh khủng". Như vậy ,người thổ dân nào thuộc bộ lạc nào?
#611281 $y\left ( \frac{1}{x}+\frac{1...

Gửi bởi kaiyuanxi trong 27-01-2016 - 14:09

quy đồng rồi phân tích thành nhân tử là được
#611252 $$(2x-y-2)^{2}=7(x-2y-y^{2}-1)$$

Gửi bởi kaiyuanxi trong 27-01-2016 - 09:48

giải phương trình nghiệm nguyên :$$(2x-y-2)^{2}=7(x-2y-y^{2}-1)$$

$\Leftrightarrow 4x^{2}+8y^{2}+11-4xy-15x+18y=0$

$\Leftrightarrow x^{2}-x(4y+15)+8y^{2}+11+18y=0$

tính đenta theo ý ta giới hạn được ý:$\frac{-7}{4}\leq y\leq \frac{-1}{4}$

vi  $y\epsilon Z$$\Rightarrow y=0$

Khi y=0 thay vao phương trình ban đầu tính được x=1(thoa man x$\epsilon Z$)
#611136 tim tat ca bo 3 so a,b,c thoa man abc$\leq$ab+bc+ca

Gửi bởi kaiyuanxi trong 26-01-2016 - 17:20

$GT\Rightarrow \frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\geq 1$

Do vai trò của $a,b,c$ như nhau nên giả sử $a\leq b\leq c\Rightarrow \frac{1}{a}\geq \frac{1}{b}\geq \frac{1}{c}$

$\Rightarrow \frac{3}{a}\geq \frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\geq 1\Rightarrow a\leq 3\Rightarrow \begin{bmatrix} a=2 \\ a=3 \end{bmatrix}$

Xét từng $TH$ rồi tính được b,c. :)

cam on ban nhieu nha
#611127 Tính bán kính mỗi quả bi-a.

Gửi bởi kaiyuanxi trong 26-01-2016 - 16:50

hinh nhu co chut nham lan

phai tinh ca phan mat phang gioi han boi 3 vien bi, 2 vien bi va canh , 2can va mot vien bi
#611122 tim tat ca bo 3 so a,b,c thoa man abc$\leq$ab+bc+ca

Gửi bởi kaiyuanxi trong 26-01-2016 - 16:21

tim tat ca bo 3 so a,b,c thoa man abc$\leq$ab+bc+ca

 
#611081 $\overline{abc}=a^3+b^3+c^3$

Gửi bởi kaiyuanxi trong 26-01-2016 - 10:24

ta lập qui trình  bấm phím :

C=C+1:(100A+10B+C)-(A^3.+B^3+C^3)

calc A?(1)   B?(0)  C?(-1)

tiếp tuc làm với A?(1),//B(0)....B(9)

.................A?(9) //B?(0).....B(9)

Được cac ket qua 153,370.371,407