Đến nội dung


hthang0030

Đăng ký: 01-10-2015
Offline Đăng nhập: 04-09-2018 - 22:47
***--

Chủ đề của tôi gửi

Tìm tham số m

19-02-2018 - 03:00

Tìm m để phương trình $x^3-mx+m=0$ có 3 nghiệm phân biệt


$(P(x))^2+(P(x-1))^2=2(P(x)-x)^2$

20-11-2017 - 22:24

Xác định đa thức $P(x)\epsilon \mathbb{R}(x)$ thỏa mãn: $(P(x))^2+(P(x-1))^2=2(P(x)-x)^2$


Chứng minh M,H,N thẳng hàng

22-07-2017 - 20:06

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O).Đường cao BE,CF,trực tâm H.M là trung điểm BC.Đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF cắt đường tròn (O) tại N.Chứng minh M,H,N thẳng hàng 


$u_{n+2}-2 \cos \alpha .u_{n+1}+u_n=0$

19-05-2017 - 20:50

Tìm công thức tổng quát của dãy số $(u_n)$ xác định bởi $u_{n+2}-2 \cos \alpha .u_{n+1}+u_n=0.$


CMR:trực tâm tam giác POQ nằm trên AC

08-05-2017 - 18:23

Tam giác ABC nhọn nội tiếp (O),một đường tròn đi qua B,O cắt BC,BA tại P,Q.CMR:trực tâm tam giác POQ nằm trên AC