Đến nội dung


socolasua

Đăng ký: 27-10-2015
Offline Đăng nhập: 13-04-2017 - 20:33
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: các bài toán chia hết hay và khó trong các kì thi HSG

11-10-2016 - 19:14

tức là số lớn nhất là 2006 ( hình như thế ) sau đó số thứ 2 sẽ <= 2006-17 số thứ 3 <= 2006-17x2 
................ số thứ 100 <= 2006-17.99
tổng 3 số 100, 99 ,98 <999

 

 

bài 1 coi như số lớn nhất là 2015 sau đó mỗi lần giảm 17 đơn vị để có đc tổng 3 số nhỏ nhất <999

sao lại thế lúc thì coi 2006 lớn nhất lúc lại coi 2015 lớn nhất


Trong chủ đề: Tìm các số tự nhiên $n$ thoả mãn $\frac{n^3+5n+1...

10-10-2016 - 16:37

giúp chúng e vs ạ mấy bài số học này khó wa mak sang tuần chúng e thi hsg rồi mọi ng giúp chúng e vs


Trong chủ đề: các bài toán chia hết hay và khó trong các kì thi HSG

10-10-2016 - 16:07

bài 1 coi như số lớn nhất là 2015 sau đó mỗi lần giảm 17 đơn vị để có đc tổng 3 số nhỏ nhất <999

em ko hiểu lắm ạ có thể ns kỹ hơn đc ko


Trong chủ đề: các bài toán chia hết hay và khó trong các kì thi HSG

09-10-2016 - 19:43

bạn có thể giải rõ ra đc ko còn bài 2 đề đầy đủ là vậy mak bài 1 thì 100 chứ số khác nhau


Trong chủ đề: các bài toán chia hết hay và khó trong các kì thi HSG

09-10-2016 - 10:24

giúp e vs ạ e cảm ơn trước