Đến nội dung


socolasua

Đăng ký: 27-10-2015
Offline Đăng nhập: 13-04-2017 - 20:33
-----

#657208 Tìm các số tự nhiên $n$ thoả mãn $\frac{n^3+5n+1...

Gửi bởi socolasua trong 09-10-2016 - 09:14

giúp e vs trong ngày hôm nay tuần sau bọn e phải đi thi rồi nên mọi ng giúp chúng e vs