Đến nội dung


gundam9a

Đăng ký: 09-11-2015
Offline Đăng nhập: 23-04-2017 - 21:04
-----

#597581 $\sqrt{\frac{x}{3}-3} + \sq...

Gửi bởi gundam9a trong 09-11-2015 - 20:31

Đặt $a=\frac{x}{3}$ ta có:

PT $\Leftrightarrow$  $ \sqrt{a-3}+\sqrt{7-a}=6a-7-a^{2}$

    $ VT^{2}$ = $a - 3 + 7 - a + 2 \sqrt{(a-3)(7-a)} = 4 + 2\sqrt{(a-3)(7-a)}\geq 4$

    $\Rightarrow$ $VT \geq 2$ (1)

   $ VP = -(a-3)^{2} + 2\leq  2$ (2)

(1) và (2) ta có VT = VP = 2  $\Rightarrow$ a = 3 $\Rightarrow$ x = 9