Đến nội dung


trananhduong62

Đăng ký: 10-03-2016
Offline Đăng nhập: 14-07-2017 - 15:16
**---

Chủ đề của tôi gửi

Đề thi chuyên toán 2017

07-07-2017 - 09:43

 Mọi người giúp mình giải câu này né


toán casio

10-01-2017 - 11:34

tìm các cặp (a;b;c) biết

   $\overline{dabc}=8^4 +a^4 +b^4 +c^4$


ko nghe được tai nghe

24-06-2016 - 20:10

Ai biết tại sao biểu tượng Digital lại bị ngắt quãng ko chỉ cho mình. Mình cắm mic mãi mà ko nghe được


Chứng minh: $a^6$ chia 7 dư 1 (a>1)

13-06-2016 - 20:25

Chứng minh: $a^6$ chia 7 dư 1 (a>1)


Toán casio

03-06-2016 - 09:29

Tìm n để $n!\leq 5,5.10^{28}\leq (n+1)$!