Đến nội dung


dongthuyduong

Đăng ký: 03-04-2016
Offline Đăng nhập: 04-08-2018 - 10:27
***--

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: sin

11-04-2017 - 21:53

cuối kia pt nhân tử hả? tìm sin xong thay vào? 


Trong chủ đề: cho tam giác ABC. Chứng minh:

11-02-2017 - 22:02

 $r=\frac { a.Sin\frac { B }{ 2 } Sin\frac { C }{ 2 }  }{ Cos\frac { A }{ 2 }  } $


Trong chủ đề: Dành cho các bạn chuẩn bị thi vào lớp 10

07-05-2016 - 20:45

đề thi vào chuyên hải dương


Trong chủ đề: rút gọn: $B=(2+\sqrt{3})\sqrt{26+15\sqrt{3}}-(2+...

02-05-2016 - 22:39

Xét: $A=\sqrt{26+15\sqrt{3}}-\sqrt{26-15\sqrt{3}}$ (dễ thấy $A>0$)
$\Leftrightarrow A^2=52-2\sqrt{26^2-15^2.3}=50\Leftrightarrow A=\sqrt{50}$
Vậy: $B=(2+\sqrt{3})\sqrt{26+15\sqrt{3}}-(2+\sqrt{3})\sqrt{26-15\sqrt{3}}=(2+\sqrt{3}).A=(2+\sqrt{3}).\sqrt{50}=5\sqrt{6}+10\sqrt{2}$
P/S: đề này có vẻ như phải là $B=(2+\sqrt{3})\sqrt{26+15\sqrt{3}}-(2-\sqrt{3})\sqrt{26-15\sqrt{3}}$ mới đúng :3

đúng rồi. sai ở dấu cộng thứ nhất. cái này nhân căn 2 vào được không bạn?

$(2-\sqrt{3})\frac{\sqrt{5^{2}+2*5*3\sqrt{3}+(3\sqrt{3})^{2}}}{\sqrt{2}}-(2+\sqrt{3})\frac{\sqrt{5^{2}-2*5*3\sqrt{3}+(3\sqrt{3})^{2}}}{\sqrt{2}}$


Trong chủ đề: Tìm nghiệm của đa thức (toán 7)

30-04-2016 - 21:28

trong mt casio có đó. khỏi phải tính, hia hia :D