Đến nội dung


kute2015

Đăng ký: 30-04-2016
Offline Đăng nhập: 20-10-2021 - 17:26
***--

#724568 Chứng minh SK là tiếp tuyến của (O)

Gửi bởi kute2015 trong 18-03-2021 - 14:56

Mọi người gợi ý giúp em câu c với ạ! 

 

Cho tam giác ABC nhọn, AB < AC. Vẽ đường tròn (O) đường kính BC cắt hai cạnh AB và AC lần lượt tại E và D, BD cắt CE tại H, AH cắt BC tại F.

 1. a/ Chứng minh : AF vuông BC tại F và tứ giác giác BEHF nội tiếp.
 2. b/ Tia DE cắt đường thẳng BC tại S. Chứng minh: SE.SD = SB.SC.
 3. c/ Tia AH cắt (O) tại K (F nằm giữa A và K). Chứng minh : SK là tiếp tuyến của (O)

Em có vẽ hình nhưng không biết cách nào chèn hình ảnh lên được! Mong các bác hỗ trợ giúp em câu c. Gợi ý cũng được ạ! 
#721609 Chứng minh: EI // BC

Gửi bởi kute2015 trong 21-04-2019 - 17:23

:ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2: Gợi ý giúp mình với ạ! Cám ơn nhiều!  :ukliam2: :ukliam2:  :ukliam2: 

 

Hình gửi kèm

 • 123.png#706870 Chứng minh: EI // BC

Gửi bởi kute2015 trong 25-04-2018 - 02:44

:ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2: GỢI Ý GIÚP MÌNH CÂU CUỐI C VỚI CÁC BẠN THANKS :ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2: 

Hình gửi kèm

 • 47.png#705196 Giải bất phương trình: $x^{2}-2x+4 \leq 2\sqrt{...

Gửi bởi kute2015 trong 07-04-2018 - 23:23

Giải bất phương trình: $x^{2}-2x+4 \leq 2\sqrt{x^{3}-1}$
#693722 Xét sự biến thiên của hàm số $ y = f(x) = x + \sqrt{x^{2...

Gửi bởi kute2015 trong 25-09-2017 - 23:42

:ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2: Help me! Thank you!  :ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2: 

Xét sự biến thiên của hàm số $ y = f(x) = x + \sqrt{x^{2}+9}$
#693072 Tìm k và xác đinh I để $2\overrightarrow{MA}+\overri...

Gửi bởi kute2015 trong 15-09-2017 - 09:19

Cho tam giác ABC. Xác định số thực k và điểm I để các đẳng thức sau đúng với mọi điểm M:

a) $2\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}=k\overrightarrow{MI}$

b) $\overrightarrow{MA}+2\overrightarrow{MB}-k\overrightarrow{MI}=\overrightarrow{0}$

c) $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=k\overrightarrow{MI}-3\overrightarrow{MD}$
#679691 Toán thực tế: Tính % lãi suất, tính lượng khách quốc tế!

Gửi bởi kute2015 trong 06-05-2017 - 14:02

  :ukliam2:  :ukliam2:   :ukliam2:Mong các bạn giúp với!  :ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2: 

 

Hình gửi kèm

 • 32.png#678893 Chứng minh DF // BC

Gửi bởi kute2015 trong 29-04-2017 - 10:12

:ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2: Gợi ý giúp mình câu này với các bạn! Dễ với các bạn sao khó với mình quá. Hic!  :ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2: 

Hình gửi kèm

 • 28.png#677672 Chứng minh bộ ba điểm thẳng hàng.

Gửi bởi kute2015 trong 17-04-2017 - 09:24

:ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2: Mấy bài này khó quá! Bạn nào biết làm thì cho mình xin vài dòng gợi ý để có hướng giải. Cám ơn nhiều luôn!  :ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2:

Hình gửi kèm

 • 26.png
 • 27.png#677671 Chứng minh 5 điểm cùng nội tiếp một đường tròn!

Gửi bởi kute2015 trong 17-04-2017 - 07:51

:ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2: Sắp thi đến nơi rồi! Bạn nào biết cách giải các câu in đậm bên dưới thì cho mình xin vài dòng  gợi ý, giúp mình với nhé! Cám ơn nhiều luôn!  :ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2:

Hình gửi kèm

 • 24.png
 • 25.png#677439 Xác định vị trí một điểm để biếu thức đạt GTNN

Gửi bởi kute2015 trong 15-04-2017 - 00:19

:ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2: Mong các bạn gợi ý giúp mình các câu in đâm bên dưới! Xin cám ơn các bạn rât nhiều!  :ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2:

 

Hình gửi kèm

 • 22.png
 • 23.png#677381 Chứng minh hai đường, vuông góc.

Gửi bởi kute2015 trong 14-04-2017 - 12:44

:ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2:  Gợi ý giúp mình các câu cuối in đỏ với các bạn! Cám ơn các bạn nhiều!  :ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2:

Hình gửi kèm

 • 18.png
 • 19.png#676504 Chứng minh hai đường thẳng vuông góc.

Gửi bởi kute2015 trong 07-04-2017 - 00:23

:ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2:  Rất mong các bạn gợi ý vài dòng giúp! Cám ơn nhiều!  :ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2: 

Hình gửi kèm

 • 16.png
 • 17.png#675963 Chứng minh ba đường thẳng đồng qui.

Gửi bởi kute2015 trong 02-04-2017 - 08:19

:ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2:  Mong các bạn gợi ý giúp sắp thi rồi mà vẫn còn trở ngại các câu cuối bài hình. Xin các bạn cho chút hướng giải các câu in đậm bên dưới! Cám ơn nhiều!  :ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2: 

b) IA2 = IM2 = IC.IB
nên góc IMC = IBM = BDC
nên BD // AM
c) Ta có: IA2 = IH2 = IC.IB
nên △IHC đồng dạng △IBH
→ góc IHC = IBH = IAC
nên tứ giác AHCI nội tiếp#675958 Chứng minh ba điểm thẳng hàng; hai đoạn thẳng bằng nhau.

Gửi bởi kute2015 trong 02-04-2017 - 01:06

:ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2: Gợi ý giúp với các bạn! Cám ơn nhiều!  :ukliam2: :ukliam2:  :ukliam2: 

 

Hình gửi kèm

 • 14.png
 • 15.png