Đến nội dung


kute2015

Đăng ký: 30-04-2016
Offline Đăng nhập: 20-10-2021 - 17:26
***--

Chủ đề của tôi gửi

$\frac{(1+3\sqrt(2)-2\sqrt(3))}{(\sqrt(6)+...

14-10-2021 - 09:09

:ukliam2:  :ukliam2: Hỗ trợ giúp em! Em cám ơn nhiều ạ!

Rút gọn căn thức bậc hai

$$\frac{(1+3\sqrt(2)-2\sqrt(3))}{(\sqrt(6)+\sqrt(3)+\sqrt(2))}$$


Biểu diễn hàm số y theo x sau thời gian 1 năm kể từ ngày thống kê?

14-05-2021 - 19:01

:ukliam2:Mọi người gợi ý giúp em câu này với ạ!  :ukliam2: Đề ôn thi tuyển sinh lớp 10 hcm 


Chứng minh SK là tiếp tuyến của (O)

18-03-2021 - 14:56

Mọi người gợi ý giúp em câu c với ạ! 

 

Cho tam giác ABC nhọn, AB < AC. Vẽ đường tròn (O) đường kính BC cắt hai cạnh AB và AC lần lượt tại E và D, BD cắt CE tại H, AH cắt BC tại F.

  1. a/ Chứng minh : AF vuông BC tại F và tứ giác giác BEHF nội tiếp.
  2. b/ Tia DE cắt đường thẳng BC tại S. Chứng minh: SE.SD = SB.SC.
  3. c/ Tia AH cắt (O) tại K (F nằm giữa A và K). Chứng minh : SK là tiếp tuyến của (O)

Em có vẽ hình nhưng không biết cách nào chèn hình ảnh lên được! Mong các bác hỗ trợ giúp em câu c. Gợi ý cũng được ạ! 


Chứng minh: I trung điểm ST

06-05-2019 - 17:31

:ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2: Chứng minh: I trung điểm ST! Quý bạn gợi ý giúp với ạ câu c!  :ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2: 

File gửi kèm  C.png   327.47K   42 Số lần tải


Chứng minh: EI // BC

21-04-2019 - 17:23

:ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2: Gợi ý giúp mình với ạ! Cám ơn nhiều!  :ukliam2: :ukliam2:  :ukliam2: