Đến nội dung


Hagoromo

Đăng ký: 13-06-2016
Offline Đăng nhập: 29-07-2018 - 23:41
**---

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: x^2-4x+3\leq 0

14-02-2018 - 15:55

giúp mình câu c đi


Trong chủ đề: Giải phương trình

18-09-2017 - 22:30

thực ra thì cái PT đẳng cấp ấy giải ra nghiệm xấu. Bạn xem lại mk có tính toán sai đâu k nhé

:lol:  :biggrin:  :P 

mình nghĩ là ở chỗ đặt ẩn t 


Trong chủ đề: Tìm x

08-09-2017 - 21:34

chuyển vế 4/5 sang tách thành -1 và 1/5 rồi liên hợp nhé !!!


Trong chủ đề: Tìm Max $A=a^2+b^2+c^2+d^2+e^2$

04-06-2017 - 22:03

Vì a,b,c,d,e $\in \left [ -1;1 \right ]$
$\Rightarrow a^{2};b^{2};c^{2};d^{2};e^{2}\leq 1$
$\Rightarrow A\leq 5$

làm thế ko chỉ ra dấu đẳng thức được

Trong chủ đề: Tìm Max $A=a^2+b^2+c^2+d^2+e^2$

04-06-2017 - 22:01

Vì a,b,c,d,e $\in \left [ -1;1 \right ]$
$\Rightarrow a^{2};b^{2};c^{2};d^{2};e^{2}\leq 1$
$\Rightarrow A\leq 5$