Đến nội dung


Hagoromo

Đăng ký: 13-06-2016
Offline Đăng nhập: 29-07-2018 - 23:41
**---

#693246 Giải phương trình

Gửi bởi Hagoromo trong 17-09-2017 - 22:27

Câu 1: $\frac{1+2\sqrt{x}-x\sqrt{x}}{3-x-\sqrt{2-x}}=2\sqrt{\frac{1+x\sqrt{x}}{1+x}}$ (nghiệm bằng 1)

Câu 2: $\sqrt{1+\sqrt{1-4x^2}}=x(1+\sqrt{1+2\sqrt{1-4x^2}})$ ( nghiệm bằng 1/2)

Đây là những bài phương trình vô tỷ khó, nhưng em mong mọi cố gắng giúp đỡ em( em nhẩm nghiệm sẵn để mọi người dễ dàng hơn trong việc giải toán )
#691591 Giải phương trình

Gửi bởi Hagoromo trong 26-08-2017 - 18:12

Câu 1: $(7x-1)\sqrt{x^3+1}=2x^3+2x+1$

Câu 2: $x^2-1=2x\sqrt{x^2-2x}$

Câu 3: $x^2-1=2x\sqrt{x^2+2x}$

Câu 4: $x^2-4x=(x+2)\sqrt{x^2-2x+4}$

Mọi người xin giúp đỡ ạ. Khuyến khích dùng phương pháp đặt ẩn phụ :)))
#691524 Phương trình vô tỷ

Gửi bởi Hagoromo trong 25-08-2017 - 18:41

Câu 1: $\sqrt{2(x^2-x+1)}=1+\sqrt{x}-x$

Câu 2: $x^2+2\sqrt{x^2+x+1}=x+3+\sqrt{x^4+x^2+1}$

Câu 3: $2(1+x)\sqrt{1+2x}=\sqrt{1+x}+\sqrt{(1+2x)^3}$

Mọi người giúp đỡ !!!
#683131 Tìm Max $A=a^2+b^2+c^2+d^2+e^2$

Gửi bởi Hagoromo trong 04-06-2017 - 22:01

Vì a,b,c,d,e $\in \left [ -1;1 \right ]$
$\Rightarrow a^{2};b^{2};c^{2};d^{2};e^{2}\leq 1$
$\Rightarrow A\leq 5$
#683129 Tìm Max $A=a^2+b^2+c^2+d^2+e^2$

Gửi bởi Hagoromo trong 04-06-2017 - 21:59

Nhưng ko chỉ ra được dấu "=" bạn ơi mình thử cách này rồi .


#682991 Tìm Max $A=a^2+b^2+c^2+d^2+e^2$

Gửi bởi Hagoromo trong 04-06-2017 - 09:49

Cho $a,b,c,d,e$ thuộc khoảng $\begin{bmatrix} -1; & 1 \end{bmatrix}$. Tìm Max $A=a^2+b^2+c^2+d^2+e^2$ với a+b+c+d+e=0


#655223 Có 10 bậc cầu thang

Gửi bởi Hagoromo trong 23-09-2016 - 12:33

Có 10 bậc cầu thang, người khổng lồ Gulliver đi trên đó. Hỏi có tất cả bao nhiêu cách đi trên 10 bậc cầu thang đó