Đến nội dung


Nami

Đăng ký: 29-06-2016
Offline Đăng nhập: 30-03-2017 - 22:41
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tam giác ABC vuông tại A.Đường cao AH,vẽ đường tròn đường kính AH,đường tròn cắt AB tại...

29-06-2016 - 22:05

Giúp mình với mọi người!!!!!!

Cảm ơn rất nhiều ạ :icon12:  :icon12:  :icon12:  :icon12:  :icon12:  :icon12:  :icon12:  :icon12: