Đến nội dung


yeutoan2001

Đăng ký: 02-07-2016
Offline Đăng nhập: 30-09-2018 - 17:49
-----

Chủ đề của tôi gửi

CMR: MN//BC//AD

10-03-2018 - 17:35

CHo hình thang ABCD; E thuộc AB; F thuộc CD.
   Gọi M là giao của FA và EC

   Gọi N là giao của FB và ED

CMR:  MN//BC//AD

 

P/s: ĐỊnh lí Pappus mà hơi đặc biệt


HÀ Tĩnh (vòng 1)

22-09-2017 - 23:09

Nguồn lượm trên FB

 


Cho $\bigtriangleup$ ABC trực tâm H.Nội tiếp đường tròn tâm (O).

30-06-2017 - 22:01

Cho $\bigtriangleup$ ABC trực tâm H.Nội tiếp đường tròn tâm (O). Qua O vẽ OE $\left | \right |$ BC E thuộc AC. L là Trung điểm  của AH. CM $\angle$BLE=90


Cho TAm giác ABC nội tiếp (O). B,C cố định A di động

21-04-2017 - 21:17

Cho TAm giác ABC nội tiếp (O). B,C cố định A di động. (I) là đường tròn nội tiếp tam giác ABC. (O1) là đường tròn qua AB và tiếp xúc với (I) tại E. (O2) là đường tròn qua A,C tiếp xúc (I) tại F. Phân giác AEB cắt (O1) tại M và phân giác (AFC) cắt (O2) tại N

 a> CMR: EFMN nội tiếp 

 b> Gọi J là giao của EM,FN. CMR: IJ đi qua điểm cố định 


$n^p-p$ không chia hết cho q

01-04-2017 - 20:05

Cho p là số nguyên tố. Chứng minh rằng tồn tại số nguyên tố q sao cho với mọi n nguyên dương, 

   $n^p-p$ không chia hết cho q