Đến nội dung


nh0znoisung

Đăng ký: 12-08-2016
Offline Đăng nhập: 05-05-2018 - 16:37
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Chứng minh rằng $CN$ vuông góc với $PQ$

22-08-2017 - 21:23

Xin lỗi nha đề bài với cái tiêu đề đánh nhằm 1 xíu. Thông cảm.....


Trong chủ đề: Tìm cặp nghiệm nguyên $(x,y)$

28-09-2016 - 10:59

Tìm các số nguyên x,y,z thỏa $5(x+y+z)=4xyz-24$

Trong TH tìm nguyện nguyên dương thì có thể làm như sau

Giả sử $x \geq y \geq z$

Ta có

$15x \geq 5(x+y+z)>  4xyz-24 > 4xyz$

$<=> 15x > 4xyz$ 

$<=> 3,75 > yz > z^2$

$ =>  z= 1 $

Thay z=1 vào đề bài ta được $(4y-5)(4x-5)=141$

Tìm được bộ (1;2;13) và các hoán vị

Tới đây em tự giải tiếp ha