Đến nội dung


Air Force

Đăng ký: 19-08-2016
Offline Đăng nhập: 14-12-2017 - 20:51
****-

Giới thiệu

1. SỐ PHẬN của mỗi người đã được sắp sẵn từ lúc người đó sinh ra.

2. Vì vậy, ĐỪNG cố THAY ĐỔI số phận, vì nó sẽ đem lại hậu quả rất nặng nề, chỉ $0,0...01$% số người là sống sót.

                                                                                                                                                                                                   - by No one -


Thống kê


  • Nhóm: Thành viên
  • Bài viết: 145
  • Lượt xem: 1913
  • Danh hiệu: Trung sĩ
  • Tuổi: 21 tuổi
  • Ngày sinh: Tháng năm 24, 2000
  • Giới tính
    Nam Nam

30 Trung bình

Công cụ người dùng

Lần ghé thăm cuối