Đến nội dung

Thanh Long 2001

Thanh Long 2001

Đăng ký: 05-10-2016
Offline Đăng nhập: 03-04-2024 - 19:29
***--

Thống kê

  • Nhóm: Thành viên mới
  • Bài viết: 32
  • Lượt xem: 1861
  • Danh hiệu: Binh nhất
  • Tuổi: 105 tuổi
  • Ngày sinh: Tháng mười hai 25, 1918
  • Giới tính
    Bí mật Không khai báo
11 Trung bình

Công cụ người dùng