Đến nội dung


anhtuan962002

Đăng ký: 17-10-2016
Offline Đăng nhập: 28-03-2019 - 14:47
*----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: $S=(C_{n}^{1})^{2}+2.(C_{n}^...

16-09-2018 - 12:50

Theo hằng đẳng thức Vandermonde, với $m, n, r$ là các số nguyên không âm sao cho $r$ không vượt quá $m$ hoặc $n$ thì:
$C_{m+n}^{r}=\sum_{k=0}^{r}C_{n}^{r-k}C_{n}^{k}$ $(1)$
Khi $r=m=n$ ta có:
$C_{2nn}^{n}=\sum_{k=0}^{n}\left ( C_{n}^{$k} \right )^{ của $($\sum_{k=1}^{n}i:
$(2) \Leftrightarrow C_{2n}^{n} \sum_{k=0}^{n}$\sum_{k=0}^{n}k\left ( C_{n}^{10} \right )

anh giúp em viết lại công thức bài này với ạ. Em nhìn không hiểu.

Em cảm ơn


Trong chủ đề: Ánh xạ

09-09-2018 - 06:59

Xét $y\in f(x_{1}\cap x_{2})$ khi đó $\exists a\in (x_{1}\cap x_{2}) : y=f(a)$

$\Rightarrow a\in x_{1}\wedge a\in x_{2} \Rightarrow y=f(a)\in f(x_{1})\wedge y= f(a)\in f(x_{2})\Rightarrow y \in f(x_{1})\cap f(x_{2})$

Vậy :$f(x_{1}\cap x_{2})\subset f(x_{1})\cap f(x_{2})$

Xét $y\in f(x_{1})\cap f(x_{2})\Rightarrow y\in f(x_{1})\wedge y\in f(x_{2})$

nên $\exists a_{1}\in x_{1}: y=f(a_{1})\wedge \exists a_{2}\in x_{2}:y=f(a_{2})$

mà $f$ đơn ánh nên $a_{1}=a_{2}$

$\Rightarrow a\in( x_{1}\cap x_{2})\Rightarrow y\in f(x_{1}\cap x_{2})$


Trong chủ đề: Tính tổng: $S=\frac{1}{1.2}C_{n}...

03-09-2018 - 21:20

ủa mình có thấy bài này cần dùng đạo hàm tích phân chỗ nào nhỉ, hay là mình nhầm lẫn ta:

Captureba31b18af73d0aa1.png

Em cảm ơn. Tại em thấy trên mạng có mấy dạng giống vậy mà nó xài đạo hàm, tích phân gì đó. Cơ mà đoạn:

$(C_{n+2}^{2}+...+C_{n+2}^{n+2})$ mình còn biến đổi được nữa không ạ??


Trong chủ đề: Cho ánh xạ $f: \mathbb{R}\rightarrow \mathb...

19-08-2018 - 12:30

Ta có: $y= f\left ( x \right )=-x^{2}+6x=-(x-3)^{2}+9\leq 9, \forall x\in \mathbb{R} \Rightarrow C=(-\propto ;9]$

khi $y<-9$ thì mình đâu tìm được x thỏa $y=f(x)$ đâu ạ


Trong chủ đề: $\frac{b^{2}c}{a^{3}(b+c)...

01-12-2017 - 20:25

Đặt $\left\{\begin{matrix} \frac{1}{a}=x & \\ \frac{1}{b}=y & \\ \frac{1}{c}=z & \end{matrix}\right.$

BĐT trở thành $\sum \frac{x^{3}}{y(x+z)}\geq \frac{1}{2}(x+y+z)$

Ta có

$\frac{x^{3}}{y(x+z)}+\frac{y}{2}+\frac{x+z}{4}\geq \frac{3}{2}x$

Tương tự cộng vế suy ra đpcm

Bạn có thể không đặt ẩn phụ mà làm theo ý tưởng trên đó được không? Giải thích giúp mình nhé?