Đến nội dung


hovanquan1810

Đăng ký: 27-01-2017
Offline Đăng nhập: Hôm nay, 17:42
-----

#724904 $\left\{ \begin{array}{l} \pi \sin x = 2x\...

Gửi bởi hovanquan1810 trong 04-04-2021 - 10:59

\[\left\{ \begin{array}{l}
\pi \sin x = 2x\\
4{x^2} - 1 = cos\pi x
\end{array} \right.\]

 

Mình cảm ơn trước ạ!  :wub:  ~O)  :ukliam2:
#723084 Tìm min

Gửi bởi hovanquan1810 trong 15-06-2019 - 21:22

$ 2x+3y+ \frac{6}{x}+ \frac{10}{y}= \frac{3x}{2}+ \frac{6}{x}+ \frac{5y}{2}+ \frac{10}{y}+ \frac{x+y}{2} \geq 2.3+2.5+ \frac{3}{2}=\frac{35}{2} $

Dấu "=" xảy ra $\left\{\begin{matrix} x=2 & \\ y=1 & \end{matrix}\right.$

dấu bằng xảy ra khi x=y=2 mà bạn
#717843 Một đẳng thức hiển nhiên

Gửi bởi hovanquan1810 trong 26-11-2018 - 11:38

Cho minh hoi tai sao :BCNN(a,b),ƯCLN(a,b)=ab. Minh ko biet cach chung minh, minh thử nhieu so va thay dung. Nho cac ban giup gium^^
#717834 toán 8 hay

Gửi bởi hovanquan1810 trong 25-11-2018 - 21:39

Cho tam giác ABC nhọn,trung tuyến AM.F thuộc AC,E thuộc AB sao cho AM,BF,CE đồng quy.C/m:EF // BC

Sử dụng định lý Mê-nê-la-uýt:

AE/EB . BM/MC . CF/FA=1

=> AE/EB=AF/FC (BM/MC=1)

=> EF//BC
#717719 Bài toán về phép đếm có lặp

Gửi bởi hovanquan1810 trong 22-11-2018 - 19:49

Các số có dạng $\overline{abcde}$
Lập hàm sinh cho mỗi chữ số:
$a\rightleftharpoons x+x^{2}+...+x^{9}$
$b,c,d,e\rightleftharpoons 1+x+x^{2}+...+x^{9}$
Áp dụng quy tắc xoắn ta có:
$G\left ( x \right )=\left (x+x^{2}+...+x^{9} \right )\left ( 1+x+x^{2}+...+x^{9} \right )^{4} =x\left ( 1-x^{9} \right )\frac{\left ( 1-x^{10} \right )^4}{\left ( 1 -x\right )^{5}}$
Tổng các hệ số của các số hạng chứa $x^{9}, x^{19}, x^{29}, x^{39}$ trong khai triển $G\left ( x \right )$ là đáp án bài toán, cụ thể:
Từ khai triển:
$G\left ( x \right )=...+210x^{39}+3675x^{29}+4620x^{19}+495x^{9}+...$
Ta được số các số thỏa yc là:
$210+3675+4620+495=9000\text{ số}$

Dạ, Em dang hoc lop 11 nen chuong trinh bi gioi han trong chương xác suất, tổ hợp, phép đếm, và có vẻ cách này hơi "cao" voi em :)

Lời giải trên cho ra đáp án đúng, nhưng thầy em giải như sau, anh xem thế nào:

Gọi n= abcde (a<>0)

Chọn a--> 9 cách

          bcd--> 10^3 cách

Tổng 5 chữ số nằm trong A= {9, 19, 29, 39} nên với mỗi cách chọn abcd sẽ có duy nhất 1 cách chọn e

=> e--> 1 cách

Tổng cộng có 9000 cách

Em thấy có vẻ đơn giản hơn nhiều :).... Dù sao cũng tks anh, em sẽ nghiên cứu cách anh sau.

:luoi:  :luoi:  :luoi:  :like  :like  :like