Đến nội dung


nguyentrunghieu2208

Đăng ký: 11-02-2017
Offline Đăng nhập: 24-10-2017 - 04:55
-----

Chủ đề của tôi gửi

Điều kiện về nghiệm của phương trình bậc hai

17-09-2017 - 13:53

Cho hai phương trình mx2+nx+p=0, m'x2+n'x+c'=0. Chứng minh rằng nếu phương trình có nghiệm chung thì (ac'-a'c)2=(ab'-a'b)(bc'-b'c)


Giải phương trình nghiệm nguyên dương

11-09-2017 - 17:03

Giải phương trình nghiệm nguyên dương:

a+b+c+ab+bc+ca=1+abc


Chứng minh $|b-c|+|c-a|+|a-b|>||c-a|-|a-b||+||a-b|-|b-c||+||b-c|-|c-a||$

05-09-2017 - 17:33

Cho $a,b,c$ là các số nguyên không âm. Chứng minh bất đẳng thức sau là đúng:
$|b-c|+|c-a|+|a-b|>||c-a|-|a-b||+||a-b|-|b-c||+||b-c|-|c-a||$


Chứng minh bất đẳng thức

05-09-2017 - 17:17

Chứng minh bất đẳng thức sau là đúng: x+y+z> |z-x|+|x-y|+|y-z| (x,y,z là các số nguyên không âm và x,y,z đôi một khác nhau)


Chứng minh $x+y+z> |z-x|+|x-y|+|y-z|$

05-09-2017 - 16:40

Chứng minh bất đẳng thức sau là đúng: $x+y+z> |z-x|+|x-y|+|y-z|$