Đến nội dung


ThienChi375

Đăng ký: 26-03-2017
Offline Đăng nhập: 25-05-2018 - 01:51
-----

Chủ đề của tôi gửi

Phương trình vi phân: Chứng minh rằng các điểm cân bằng của hệ không ổn định

19-04-2018 - 20:58

Chứng minh rằng các điểm cân bằng của hệ 
$$\left\{\begin{matrix} \ddot{x}=\dot{x}-2y \\ \ddot{y}=-3\dot{x}+2\dot{y} \end{matrix}\right.$$
không ổn định

Phương trình vi phân - Chứng minh rằng các điểm cân bằng của hệ không ổn định

19-04-2018 - 20:52

Chứng minh rằng các điểm cân bằng của hệ

$\left\{\begin{matrix} \ddot{x}=\dot{x}-2y \\ \ddot{y}=-3\dot{x}+2\dot{y} \end{matrix}\right.$

không ổn định


chứng minh $GA(\varepsilon ) \widetilde{=} GL(\varepsilon...

30-12-2017 - 19:53

Cho $(\varepsilon ,\phi ,E)$ là một không gian affine

$GA(\varepsilon ) =$ {$f:\varepsilon \rightarrow \varepsilon$ là biến đổi affine}
$GL(\varepsilon ) =$ {$f:\varepsilon \rightarrow \varepsilon$ là biến đổi tuyến tính}
$ \tau(\varepsilon ) =$ { $ t_{\vec{u}}: \varepsilon \rightarrow \varepsilon | \vec{u}\in E $ } $\subset GA(\varepsilon )$

Chứng minh: $$GA(\varepsilon ) \widetilde{=} GL(\varepsilon )/\tau (\varepsilon ) \widetilde{=} GL(\varepsilon )/(E, +)$$

 

Các bạn trình bày chi tiết và giải thích giúp mình bài ni nhé!

Cám ơn các bạn nhiều.


Xét tính khả nghịch của hàm nhiều biến

07-08-2017 - 17:27

Tìm điều kiện của a sao cho $f$ khả nghịch tại $(0;0)$

$f(x,y):=\frac{xy}{(x^2 + y^2)^a} (x,y)\neq (0,0), f(0,0)= (0,0)$

------------------------------

Các bạn giúp mình những bước để làm dạng bài tập kiểu này với.

Thanks


Một số bài tập Đại số đại cương

10-06-2017 - 19:59

ý b bài đầu tiên làm ntn ạ

mn gợi ý hướng giải 2 bài sau giúp e

Cám ơn ạ.