Đến nội dung


Chú ý

Hệ thống gửi email của diễn đàn đang gặp vấn đề với một số tài khoản Gmail do chính sách bảo mật tăng cường của Google. Nếu bạn không nhận được email từ diễn đàn, xin hãy tạm thời dùng một địa chỉ email khác ngoài Gmail (trước hết bạn nên kiểm tra thùng rác hoặc thư mục spam của hộp thư, hoặc dùng chức năng tìm kiếm trong hộp thư với từ khoá "diendantoanhoc.org" để chắc chắn là email không nhận được).

BQT đang cố gắng khắc phục, mong các bạn thông cảm.


DOTOANNANG

Đăng ký: 04-04-2017
Offline Đăng nhập: Hôm qua, 21:08
****-

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: $G=\left \{ x,y\in G\,\,|\,\...

19-01-2023 - 19:44

https://math.stackex.../993443/1139762 $\it G= \left\{ 1, x, x^{2}, y, xy, x^{2}y \right\}$

Đây là một vấn đề không chia hết. Anh có thể tìm đọc thêm_ https://math.stackex...4141277/1139762 [comment] hay có lẽ ở một tài liệu mọi người quan tâm_ https://dl.acm.org/d...5/362835.362837 [II. Generators and Relations].


Trong chủ đề: Tìm nghiệm nguyên: $\left ( 2x-y \right )^{2}+...

15-01-2023 - 21:07

Bất kỳ nghiệm nguyên của phương trình $- 8= x^{2}- xy- 2y^{2}$ đều dẫn đến

$$\left ( x, y \right )\mapsto\left ( x- 2y, x- y \right )$$

,ví dụ có $\left ( 4, 2 \right )$ là một nghiệm, cho nên $\left ( 0, 2 \right )$ cũng là một nghiệm trong rất nhiều nghiệm.


Trong chủ đề: Giải thích tại sao có thể giản ước $x-4$ trong giới hạn

15-01-2023 - 19:23

$$x\rightarrow -1\Rightarrow x- 4\neq 0$$


Trong chủ đề: $\left\{\begin{array}{l}m...

15-01-2023 - 16:14

https://arxiv.org/pdf/1106.6050.pdf

Trong chủ đề: $a^{3}b+b^{3}c+c^{3}a\leq 8$

13-01-2023 - 18:24

Em tìm đọc Toán học Tuổi trẻ số 461 với những số gần đó trong mục QnA nha.