Đến nội dung


DOTOANNANG

Đăng ký: 04-04-2017
Offline Đăng nhập: Hôm nay, 09:41
****-

Chủ đề của tôi gửi

Chứng minh:$$\frac{4}{\frac{\left(a+2b+3c...

12-09-2021 - 12:58

Cho các số thực dương $a, b, c,$ và $d$ sao cho $abcd= 1.$ Chứng minh:

$$\frac{4}{\frac{\left ( a+ 2b+ 3c \right )^{2}}{6}+ 10}\leq\frac{5a+ 3b+ c+ 7d}{16\left ( a+ b+ c+ d \right )}$$

River Li


Dạng SOS:$$D:=\frac{\left(2a-b\right)^3}{b...

12-09-2021 - 12:40

Cho ba số thực dương $a, b,$ và $c.$ Viết dưới dạng tổng các đa thức không âm của:

$$D:=\frac{\left ( 2a- b \right )^{3}}{b}+ \frac{\left ( b- c \right )^{3}}{c}+ \frac{\left ( c- a \right )^{3}}{a}$$


Nắm bắt Trends của kết quả các trận đấu preml.ge đã diễn ra, kịch bản đã nói có đáng ti...

09-09-2021 - 09:20

(Premier League 2019/20). Trong bối cảnh giải đấu bị hoãn vào giai đoạn mỗi đội đều còn $1/4$ số trận, cơ quan FAPL cân nhắc kịch bản close-game performance được mô tả: (1) Đội mạnh hơn theo tiêu chí (2) sẽ là đội được ưu tiên bằng cách tham chiếu thông qua các trận họ đã tham gia trước giai đoạn, và phương pháp hồi quy. (2) Dùng điểm số trên sân nhà trung bình của đội chủ nhà so sánh với điểm số trên sân khách Tb của đội làm khách, nếu chênh nhau ít hơn $0.2$ thì coi như kết quả hòa, ngược lại thì coi như kết quả có thắng&thua. Chứng minh tính khoa học của dạng kết quả này.


chứng minh một hình tròn phải cần ít nhất bảy hình tròn với bán kính đều chỉ còn một nử...

08-09-2021 - 14:51

(Iran). Chứng minh một hình tròn phải cần ít nhất bảy hình tròn với bán kính đều chỉ còn một nửa để được che kín.


Cách để chứng minh có $\infty-$vô hạn số nguyên tố (YouTube)

08-09-2021 - 13:12

https://youtu.be/L1_Y2nJL4Ys

Cách để chứng minh có $\infty-$vô hạn số nguyên tố (YouTube).