Đến nội dung


cunbeocute2810

Đăng ký: 16-04-2017
Offline Đăng nhập: 07-07-2019 - 10:10
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Cho 2 pt: $x^2+bx+c=0$(1) và $x^2-b^2x+bc=0$ (2) tron...

01-11-2017 - 15:39

Dạ xác định b và c ạ... :P


Trong chủ đề: $ \left \{\begin {array}{1}...

29-05-2017 - 11:10

trong đề là 2 ạ... 


Trong chủ đề: Tìm số tự nhiên có 2 chữ số sao cho: $\sqrt{a+b}=...

21-05-2017 - 07:31

$\overline{ab}=(a+b)\sqrt{a+b}\ge10$ => $a+b\ge5$ (3)

chỗ này a=1, b=0 thì sao ạ?


Trong chủ đề: Gpt: $2x^2-11x+21=3\sqrt[3]{4x-4}$

21-05-2017 - 07:19

em làm liên hợp ra được thế này: $(x-3)[2(x-3)+1-\frac{12}{(\sqrt[3]{4x-4})^2+2\sqrt[3]{4x-4}+4}]=0$

h không biết lí luận sao để $[2(x-3)+1-\frac{12}{(\sqrt[3]{4x-4})^2+2\sqrt[3]{4x-4}}+4]$>0


Trong chủ đề: CMR $n^5+1999n+2017$ không là số chính phương với mọi n.

21-05-2017 - 06:52

em cảm ơn ạ