Đến nội dung


buituyen

Đăng ký: 25-10-2006
Offline Đăng nhập: 22-02-2010 - 21:17
-----

Chủ đề của tôi gửi

toán dựng hình nè

05-05-2008 - 21:50

dựng tam giác đều có 3 đỉnh thuộc 3 đường thẳng // cho trước

toán chia hết

08-12-2006 - 21:39

CMR: P=(n^5 - n) :P 30