Đến nội dung


nhanlax134

Đăng ký: 23-06-2017
Offline Đăng nhập: 13-11-2018 - 20:17
-----

Chủ đề của tôi gửi

Bao giờ mới tới

24-08-2017 - 17:54

cho một con ếch ở vị trí A và nó sẽ nhảy thẳng đến vị trí B. Lần thứ nhất nó nhảy một đoạn bằng AB/2, sau lần nhảy này, "sức mạnh" của nó giảm đi một nửa nên độ dài cú nhảy của nó giảm đi một nửa, tức là ở lần thứ 2 nó nhảy một đoạn AB/4.
cứ thế nó nhảy liên tục và mỗi lần nhảy thì sức mạnh của nó lại giảm đi một nửa. hỏi sau bao nhiêu lần nhảy thì ếch đến được B?


chừng minh Số Nguyên Tố

21-08-2017 - 15:25

Chứng minh rằng 22003-1 là Số Nguyên Tố