Đến nội dung


thanhtra16

Đăng ký: 25-09-2017
Offline Đăng nhập: 16-07-2019 - 06:27
-----

Chủ đề của tôi gửi

hình học

26-09-2017 - 20:06

cho đoạn thẳng AB ,trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng AB vẽ tia Ax ,By vuông góc với AB.gọi O là trung điểm của đoạn thẳng AB.trên tia Ax lấy điểm D, trên tia By lấy điểm C sao cho AD<CD và góc COD =900.hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại E.từ O kẻ OH vuông góc với CD (H thuộc CD)

chứng minh rằng:

  • DO là tia phân giác của góc ADC
  • AH2/BH2=AE/BE

chứng minh

26-09-2017 - 19:03

cho tam giác ABC có 3 góc nhọn.các đường cao AD;BE;CF.chứng minh rằng :

  • SDEF/Sabc=1-(cos2A+cos2B+cos2C)