Đến nội dung


Pham Thi Ha Thu

Đăng ký: 03-04-2018
Offline Đăng nhập: 07-08-2019 - 22:38
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Topic phương trình, hệ phương trình vô tỉ

31-05-2019 - 22:13

giải phương trình

$\left ( 2x+1 \right )\sqrt{\frac{x+1}{x}} = x+2+\sqrt[3]{2x^{2}+x^{3}}$


Trong chủ đề: Tìm $m,n$ nguyên dương để $\frac{n^3}{...

25-05-2019 - 22:44

giải theo cách bài $\frac{x^{2}+y^{2}+1}{xy}$ 

thì với m>1 thì m=n


Trong chủ đề: Tổng hợp các bài toán Số học THCS

18-05-2019 - 18:19

Tìm x,y là số nguyên để $\frac{x^{2}}{y^{2}+1}$ + 4 là số chính phương


Trong chủ đề: Topic về Bất đẳng thức, cực trị THCS

29-04-2019 - 22:54

Cho các số x,y dương tm điều kiện : $\left ( x+\sqrt{1+x^{2}} \right )\left ( y+\sqrt{1+y^{2}} \right )=2018$

Tìm min P=x+y


Trong chủ đề: Topic phương trình, hệ phương trình vô tỉ

29-04-2019 - 22:42

Giải phương trình : $\left ( 4x^{3}-x+3 \right )^{3}=\frac{2}{3}x^{3}$