Đến nội dung


Pham Thi Ha Thu

Đăng ký: 03-04-2018
Offline Đăng nhập: 07-08-2019 - 22:38
-----

#719751 số nguyên tố

Gửi bởi Pham Thi Ha Thu trong 28-01-2019 - 16:06

Chúng ta sẽ bắt đầu từ dễ đến khó

Bài 1: Giả sử 2n + 1 là số nguyên tố (n$\epsilon$N*).CMR n là một lũy thừa của 2

Bài 2: Ta đánh số các số nguyên tố theo thứ tự tăng dần như sau: p1=2, p2=3, p3=5, ...

           CMR, tồn tại n sao cho pn+1 - pn > 102005


  • yrt yêu thích


#706703 Topic các bài toán về số chính phương

Gửi bởi Pham Thi Ha Thu trong 22-04-2018 - 22:37

Cho số nguyên dương n sao cho : $\frac{n^{2}-1}{3}$ là tích của 2 số tự nhiên liên tiếp. Cmr 2n-1 là số chính phương.
#706701 Topic các bài toán về số chính phương

Gửi bởi Pham Thi Ha Thu trong 22-04-2018 - 22:33

Cho a,b là số nguyên dương sao cho A=$\frac{a^{2}+b^{2}}{ab+1}$ nguyên. Cmr A là số chính phương