Đến nội dung


Tuanmysterious

Đăng ký: 15-05-2018
Offline Đăng nhập: 17-06-2019 - 08:37
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Chứng minh bổ đề

22-06-2018 - 09:45

Chứng minh bổ đề ta dùng phản chứng và định lý nhỏ Fecma

Trong chủ đề: Mọi người ơi giúp em bài toán Chuyên này nhé

20-06-2018 - 21:18

Mk chịu ko bít gõ latex

Trong chủ đề: Mọi người ơi giúp em bài toán Chuyên này nhé

20-06-2018 - 11:42

Ta có căn(a^3+1)=căn((a+1)(a^2-a+1)<=(a+1+a^2-a+1)=(2+a^2)/2=1+(x^2)/2 ( đây là bđt cosi )
Thay vào P>=(2.a^2)/(a^2+4)+(2.b^2)/(b^2+4)+(2.c^2)/(c^2+4)
Đến đây bạn dùng cauchy ngược là xong

Trong chủ đề: Lịch sử giải phương trình bậc 2, bậc 3, bậc 4

17-06-2018 - 20:15

Sách "Một số phương pháp giải phuoeng trình và hệ
phương trình" của Nguyễn Văn Mậu

Trong chủ đề: Đề thi Tuyển sinh vào 10 chuyên Toán Nguyễn Du Đắk Lắk 2018-2019

17-06-2018 - 20:03

Câu 4 Dùng bất đẳng thức phụ sau
a^5+b^5>=a^3.b^3.(a+b)
Chứng minh bất đẳng thức trên bằng
cách biến đổi tương đương