Đến nội dung


Tuanmysterious

Đăng ký: 15-05-2018
Offline Đăng nhập: 17-06-2019 - 08:37
-----

Chủ đề của tôi gửi

Chứng minh bổ đề

21-06-2018 - 17:29

Cho a,p là số nguyên ta có a^3+1 không có ước nguyên tố dạng 6p+1 hoặc 6p+5
P/S: Một bổ đề khá bổ ích😊😊😊

Chứng minh rằng phương trình có nghiệm

21-06-2018 - 17:14

Cho a,b,c t/m: 5a+4b+6c=0
Chứng minh rằng phương trình f(x)=a.x^2+bx+c có nghiệm

Phương trình nghiệm nguyên

21-06-2018 - 17:08

Giải phương trình nghiệm nguyên sau
a)x^2+y^2+z^2=7u
b)4^x+4^y+4^z=u^2

Vieta Jumping

19-06-2018 - 18:59

Một bài toán hay và cơ bản về bước nhảy viet:
Tìm n nguyên sao cho phương trình sau có nghiệm nguyên
x^2+y^2+1=nxy
P/S: Yêu cầu anh chị lớp trên không giải bài này.Các anh chị có thể đưa ra một vài kinh nghiệm hoặc bài toán mới

Xin kinh nghiệm giải toán tổ hợp

17-06-2018 - 20:24


Có bạn nào giỏi toán tổ hợp và linh hoạt
khi làm các bài dạng này không? Nếu có thì
xin hãy chỉ bảo mình và xin link tài liệu
Chân thành cảm ơn!!!