Đến nội dung


th0nggaday2

Đăng ký: 15-01-2019
Offline Đăng nhập: 28-01-2019 - 16:38
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: tìm xác suất

23-01-2019 - 14:57

hóng các cao thủ


Trong chủ đề: Chuyên Quảng Ngãi 2001

15-01-2019 - 13:53

google seach đi bạn toanhoc2017, nó ra nhiều trang hướng dẫn lắm


Trong chủ đề: Trận 2 - phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

15-01-2019 - 13:49

ví dụ của các bạn hay lắm, luyện mấy cái xong là thành thạo r


Trong chủ đề: Trận 2 - phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

15-01-2019 - 13:48

Mở rộng: 
Cho $A(2;0)$;$B(4;5)$. Gọi $O$ là giao điểm 2 đường chéo và $O\epsilon d:x-y+m=0$ (trong đó $m\epsilon [a;b]$ với $ (a>\frac{-1}{2})$)
Giả sử $d$ cắt các cạnh của hình chữ nhật tạo ra $2$ phần có diện tích là $S_1$ và $S_2$.
Xác định $m$ để $f(S_1.S_2)$ đạt cực trị ($f$ là đa thức đơn điệu trên $\mathbb{R}$

Giải 

Giả sử $O(t;t+m)$ suy ra $\left\{\begin{matrix} C(2t-2;2t+2m) & & \\ D(2t-4;2t+2m-5) & & \end{matrix}\right.$
giải điều kiện $\vec{AB}.\vec{BC}=0$ suy ra $t=\frac{-37-10m}{14}$ suy ra $O(\frac{37-10m}{14};\frac{37+4m}{14})$
pt $AB$ là $5x-2y-10=0$
+) Nếu $d$ trùng với 2 đường chéo suy ra $S_1=S_2=\frac{S_{ABCD}}{2}=\frac{S}{2}$
+) Nếu $d$ ko trùng vs 2 đường chéo thì $d$ sẽ cắt $2$ cạnh đối diện của hình chữ nhật
do vai trò như nhau nên ta chỉ xét $d$ cắt $AB$ và $CD$
gọi $2$ giao điểm đó lần lượt là $E$ và $F$
ta có $S_1=\frac{(AE+DF).AD}{2}=\frac{AB.AD}{2}$ (tính chất đường trung bình của hình thang)
tương tự ta có $S_2=\frac{AB.AD}{2}$
do đó $S_1=S_2=\frac{S}{2}$
Từ đó suy ra $S_1.S_2=\frac{S^2}{4}$
mà $S>0$ và $f$ là đơn điệu nên $f$ đạt cực trị khi $S$ đạt cực trị
Mặt khác $AB$ không đổi nên $S$ đạt cực trị khi $d(O/AB)$ đạt cực trị
mà $d(O/AB)=\frac{\sqrt{29}(2m+1)}{14}$ (do $m>-0,5$)
suy ra ycbt xảy ra khi $\begin{bmatrix} m=a & & \\ m=b & & \end{bmatrix}$

 

ví dụ hay lắm bạn


Trong chủ đề: [Portable] Phần mềm giả lập máy tính Casio FX 570 VN PLus

15-01-2019 - 13:47

cái này là tự cài cho máy tính đc ak bạn