Đến nội dung

Alexi Laiho

Alexi Laiho

Đăng ký: 03-12-2006
Offline Đăng nhập: 29-03-2010 - 11:39
*****

Lời nhắn

Hình ảnh

lehung.qbmathAlexi Laiho

Anh Dũng dấu nghề nha!!!!!!!!! He he he!
14-07-2008 - 07:19
Hình ảnh

Alexi LaihoKakalotta

Anh vào viết tí đại số vô hạn chiều trong QFT đi kìa. Em bắt đầu viết về lượng tử hóa các trường rồi đấy.
14-08-2007 - 02:42