Đến nội dung


xuanphuongnvb

Đăng ký: 17-02-2019
Offline Đăng nhập: 18-02-2019 - 09:31
-----

Chủ đề của tôi gửi

Toán lớp 5

18-02-2019 - 09:28

  Một hình chữ nhật, nếu tăng chiều rộng để bằng chiều dài của nó thì diện tích tăng thêm 20m vuông, còn khi giảm chiều dài cho bằng chiều rộng thì diện tích là 16m vuông. Tính diện tích hình chữ nhật