Đến nội dung


Pewnoy

Đăng ký: 03-07-2019
Offline Đăng nhập: 23-07-2019 - 15:34
-----

Chủ đề của tôi gửi

Bbt giải theo lượng giác, pqr...

03-07-2019 - 20:35

Một bđt giải theo pp lượng giác, pqr,..
Cho a,b,c>0 cmr:
\sqrt{\frac{b+c}{a}} + \sqrt{\frac{a+c}{b}} + \sqrt{\frac{a+b}{c}} \geq  \frac{3}{2}.\sqrt{\frac{(a+b)(b+c)(c+a)}{abc}}