Đến nội dung


Syndycate

Đăng ký: 18-03-2021
Offline Đăng nhập: 05-05-2021 - 20:58
*****

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: [MARATHON] Chuyên đề Bất đẳng thức

09-04-2021 - 23:56

Mình xin phép góp 2 bài nữa cho topic:

$\boxed{9}$ Cho $a,b,c$ là các số thực không âm thỏa mãn $\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}\geq 1$. Chứng minh rằng:

$$a^2+b^2+c^2+7(ab+bc+ca)\geq \sqrt{8(a+b)(b+c)(c+a)}$$

$\boxed{10}$ Cho $a,b,c\geq 0$ thỏa mãn $ab+bc+ca+abc=4.$ Chứng minh rằng:
$$a^2+b^2+c^2+5abc\geq 8$$

 


Trong chủ đề: Đề thi olympic 30/4 môn Toán khối 10 năm 2021

03-04-2021 - 23:52

Giải câu hình của mình.