Đến nội dung


12DecMath

Đăng ký: 25-03-2021
Offline Đăng nhập: Hôm nay, 18:00
*****

Chủ đề của tôi gửi

Chứng minh PQ $\perp$ với CD

20-04-2021 - 14:54

Cho hình vuông ABCD nội tiếp (O). Điểm P bất kì nằm trên cung nhỏ CD. PB $\cap$ CD = K, PB $\cap$ CA=M

PA $\cap$ DC =L,  PA $\cap$ DB =N. MN cắt cạnh AD,BC tại F,E. FK $\cap$ EL=Q. Chứng minh PQ $\perp$ CD


Chứng minh (NQR) tiếp xúc với (O)

10-04-2021 - 08:34

Cho tam giác ABC nội tiếp (O), ngoại tiếp (I). Trên (IBC) lấy P bất kì, PB,PC cắt (O) tại E,F, D là hình chiếu của P lên BC .Gọi M là trung điểm EF. Qua M kẻ đường thẳng song song với PC,PB cắt trung trực của PD lần lượt tại Q,R. Trung trực của QR căt PM tại N. Chứng minh (NQR) tiếp xúc với (O). 


Chứng minh OI$\perp$AD khi và chỉ khi AD,BN,CM đồng quy

09-04-2021 - 22:23

Cho tam giác ABC nội tiếp (O) và ngoại tiếp (I). (I) tiếp xúc với BC tại D. Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABD cắt AC tại E, đường tròn ngoại tiếp tam giác ACD cắt AB tại F. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của DE,DF. Chứng minh OI$\perp$AD khi và chỉ khi AD,BN,CM đồng quy. (Đã sửa)

:D  :D 


Đề thi thử vào lớp 10 trường PTNK lần 1 năm 2021

05-04-2021 - 17:36

Đây là đề thi thử của trường PTNK lần 1 năm 2021 


Cách dựng hình để $\angle CPM=\angle PAB$

04-04-2021 - 16:41

Cho tam giác ABC, M là trung điểm cạnh BC.ĐIểm P nằm trong tam giác thỏa mãn $\angle CPM=\angle PAB$. Cho em hỏi cách dựng ạ!