Đến nội dung


thuvitoanhoc

Đăng ký: 01-04-2021
Offline Đăng nhập: Hôm qua, 18:12
***--

#729092 $x^{4}+4x=y^{2}$

Gửi bởi thuvitoanhoc trong 23-07-2021 - 15:26

Cmr pt Đi-ô-phăng:

 

$x^{4}+4x=y^{2}$

 

có nghiệm nguyên duy nhất  x = y = 0
#728646 $\sqrt{\frac{a}{b+c}} +\sqr...

Gửi bởi thuvitoanhoc trong 05-07-2021 - 22:27

Cho ba số thực không âm a,b,c và không đồng thời bằng 0.

Chứng minh:

$\sqrt{\frac{a}{b+c}} +\sqrt{\frac{b}{c+a}} + \sqrt{\frac{c}{a+b}}\geqslant 2$