Đến nội dung

Nobodyv3

Nobodyv3

Đăng ký: 02-04-2021
Offline Đăng nhập: Riêng tư
*****

Chọn ngẫu nhiên 2 ô vuông trên bàn cờ vua 8x8. Hỏi xác suất để chúng có : a) một cạnh c...

28-08-2023 - 14:39

Chọn ngẫu nhiên 2 ô vuông trên bàn cờ vua 8x8. Hỏi xác suất để chúng có :
a) một cạnh chung.
b) một đỉnh chung.

Có bao nhiêu cách viết số $2730$ thành tích 4 số nguyên dương mà thứ tự của c...

20-08-2023 - 19:54

Có bao nhiêu cách viết số $2730$ thành tích 4 số nguyên dương mà thứ tự của chúng không quan trọng.

Có bao nhiêu hoán vị của xâu $111222333$ sao cho không chứa xâu con $122...

20-08-2023 - 10:55

Có bao nhiêu hoán vị của xâu $111222333$ sao cho không chứa xâu con $122$, $233$, hoặc $311$.

Có bao nhiêu xâu tứ phân kích thước 15 lập từ $\left \{ 0,1,2,3...

18-08-2023 - 22:08

Có bao nhiêu xâu tứ phân kích thước 15 lập từ $\left \{ 0,1,2,3 \right \}$ không có 2 chữ số 0 liên tiếp.

Từ $\left \{ a,b \right \}$ lập được bao nhiêu...

15-08-2023 - 21:54

Có bao nhiêu xâu kích thước 20 lập từ $\left \{ a,b \right \}$ có chứa xâu con $aaa$ và $bbbb$.